Risk Analizi ve Değerlendirmesi

ISG DANIŞMANLIK HİZ. TİC. LTD. ŞTİ Olarak Risk Analizi ve Değerlendirmesini Piyasadaki Gibi Birkaç Kağıttan İbaret Düzenlemiyoruz. Yaklaşık 500-800 Sayfa Arasında Rapor Düzenleyip En İnce Ayrıntıyı Dahi Gözden Kaçırmıyoruz.

Risk Analizi Nedir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Risk Analizlerinin Hazırlanması

İşyerinde yürütülen çalışma sistemi sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenerek, tehlikeler sonucunda oluşabilecek riskler değerlendirilecektir. Bu aşamada yapılacak çalışmalar;

  • Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
  • Çalışma grubuna Risk Analiz Eğitimlerinin verilmesi,
  • Risk Analiz hazırlama formlarının verilmesi,
  • İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,
  • İlerleyen aşamada revizyonların yapılmasıdır.

Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

  • İş Kazası,
  • Yangın,
  • Deprem,
  • Sızıntı – Döküntü,
  • Sel durumlarında uygulanmak üzere Acil Durum Planlarının hazırlanmasıdır.

Yönetici ve Çalışanların Eğitimleri

Temel iş güvenliği ile ilgili konularda yönetici ve personele eğitim verilmesidir. Eğitim sonunda eğitime katılan personele eğitim katılım sertifikası düzenlenir.