Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz:

Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; çalışan ve işveren memnuniyeti odaklı, sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak marka olmaktır.

Vizyonumuz:

Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir olmaktır.

Değerlerimiz:

  • Dürüstlük
  • Liderlik
  • Takım çalışması
  • İşveren &  çalışan memnuniyeti
  • Mükemmellik

Kalite Politikamız:

4857 Sayılı İş Kanununu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Kanununu, Yönetmelikler ile ulusal ve uluslararası standartları esas alarak; sürekli gelişmek,  yüksek kaliteli hizmet sunmak, geliştirmek ve uygulamaktır.

Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Politikası:

İşyerlerinde Pro-aktif yaklaşımla sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,

Hizmet sunulan işyerlerinde kaza, yaralanma ve meslek hastalıkları vakalarını azaltmak veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınmasında işverene rehberlik etmek.