İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilk yardım denir.

İLK YARDIM UYGULAMASINDA KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAZ.

İlk Yardımda Amaç Nedir?

 • Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlama
 • Durumun kötüleşmesini engelleme
 • İyileşmesini kolaylaştırma

İlk Yardımcının Özellikleri ve Sorunlulukları Nedir?

 • Sakin ve telaşsız olmalıdır.
 • Hastayı sakinleştirmelidir.
 • Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemelidir.
 • Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalıdır.
 • Çevredeki kişileri,sağlık kuruluşları,itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmelidir.
 • Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalıdır.
 • Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalıdır.

İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?

İlk yardımın temel uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.

Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Bildirme: Olay/kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde iletişim araçları veya kaza yerinde bulunan diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Kurtarma (müdahale): Olay yerinde hastalara/yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

İlk Yardım Yönetmeliği

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 İlk yardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 İlk yardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 İlkyardımcı,
bulundurması zorunludur. “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.

Örnek İlkyardımcı Kartı

İlk Yardım Yönetmeliğine Uygunsuzluk Cezası

Müeyyideler: Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlk yardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295. maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.